Az ingatlanközvetítés során kötendő szerződések általában két fél magánjogi szerződései, melyeknél a következőkre kell figyelemmel lenni:

Ptk.205.§.

(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez.

A megállapodásnak ki kell terjednie a felek által lényegesnek tekintett, tehát olyan kérdésekre is, amelyek az adott szerződés fogalmi elemeinek körébe nem vonhatók, hanem csupán valamelyik fél megítélése szempontjából minősülnek annyira fontosnak- bármilyen csekély súlyúak is – hogy e nélkül a szerződéskötésre nem hajlandó.

Alapvető jog az, hogy bárki szabadon köthet szerződést, s az is alapvető jog, hogy a szerződő fél joggal elvárhassa, hogy a szerződését a másik fél ne változtathassa meg egyoldalúan, a szerződése tekintetében jogbiztonságban legyen.

A fentiekre tekintettel egy ingatlanközvetítésre adott megbízás szerződésbe foglalása a megbízó és az ingatlanközvetítő között előzetes egyeztetés után történik, mindkét fél egybehangzó akaratával. 

A szerződésben rögzített feltételeket kölcsönösen elfogadják és mindkettőjük érdeke és akarata érvényesül benne.

A szerződésbe nem kerülhet olyan egyoldalú, a másik fél által elfogadhatatlannak ítélt szerződési kötelem, mely egyoldalú előnyöket, vagy a másik félnek kifejezett hátrányt okoz.

Ezért a megbízási szerződés a megbízóval történő előzetes egyeztetés után készül, arra "előre nyomtatott" szerződési blanketta nincs.

Más típusú szerződésekhez szükséges mintákkal kérésre természetesen minden, az internetről letölthető szerződésmintával tud segíteni irodánk, pl.  bérleti, adásvételihez foglaló átvételi és hasonlókkal.

Gyorskeresés

Típus

Települes

min vételár- max vételár
-
Kód

Részletes keresés

Kiemelt ajánlatok


Web Design by SisleyStudio